ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου έχει ως βασικό σκοπό τη διεξαγωγή κυπριολογικής έρευνας από Κύπριους και ξένους επιστήμονες σε συστηματική βάση. Στο Κ.Ε.Ε. εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τους βασικότερους τομείς της Κυπριολογίας, δηλαδή την Ιστορία, Λαογραφία, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Εθνογραφία και Κοινωνία της Κύπρου μέσα σε ένα ευρύτερο ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2016