ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2017 στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) και το Σπίτι της Κύπρου θα παρουσιάσουν τις εκδόσεις για το έτος 2017.

ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2018 / 7.30 μ.μ.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΙΕΤ
Τσιμισκή 11, Θεσσαλονίκη, τηλ 2310 288036

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2017 στη Θεσσαλονίκη

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2017 στη Θεσσαλονίκη

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2017 στη Θεσσαλονίκη

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2017 στη Θεσσαλονίκη

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2017 στη Θεσσαλονίκη

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών για το έτος 2017 στη Θεσσαλονίκη