ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Παρουσίαση των εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών στην Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Υπορυγείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) παρουσιάζουν τις εκδόσεις τους στην Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 / 7.30 μ.μ.
ΒΙΒΛΙΟΠΟΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΙΕΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ