ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Παρουσίαση του επιστημονικού περιοδικού Epistēmēs Metron Logos και του βιβλίου “Προς Μια Δομική Θεωρία της Τέχνης”

Παρουσίαση του επιστημονικού περιοδικού Epistēmēs Metron Logos με το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και την αμκετετARTημόριο, όπως επίσης και του βιβλίου "Προς Μια Δομική Θεωρία της Τέχνης", εκδόσεων Δρόμων.

ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΙΟΥ 2018 / 15:00
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα