ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Το Urban Legends εκδηλώνει μια σαρωτική ορμή η οποία μετατοπίζει τη δυναμική των σχέσεων εξουσίας μεταξύ ιθύνοντα και αποδοπομπιαίου τράγου, αυτού που αποικίζει και αυτού που εκτοπίζει, μεταξύ του ντόπιου και του αλλόκοτου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS

Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου URBAN LEGENDS