ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ-ΕΚΘΕΣΗ

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Η έκθεση Rusted Evidence της Τούλας Λιασή απεικονίζει την επιδείνωση της ποιότητας ζωής των εγκλωβισμένων στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου κατά τα τελευταία σαράντα χρόνια.
Η έκθεση "Σπίτι και Ταυτότητα" είναι έργα μαθητών των κατεχόμενων Γυμνασίων Ριζοκαρπάσου και Δερύνειας

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 / 7.00 μ.μ.
έως 30.03.2017
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence

Παρουσίαση βιβλίου Σπίτι και Ταυτότητα – Εγκαίνια έκθεσης Rusted Evidence