ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Μετά την παρέλευση τόσων χρόνων, τα γεγονότα εκείνης της ταραγμένης εποχής όχι μόνο σκεπάστηκαν από το πέπλο της λήθης, αλλά και παραποιούνται, είτε υστερόβουλα είτε από άγνοια.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2α, Σύνταγμα

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”

Παρουσίαση του βιβλίου “Αντίσταση”