ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Ο δεύτερος τόμος των Απάντων του Κώστα Χατζηστεφάνου, που κυκλοφόρησε στη Λευκωσία το 2016, περιλαμβάνει σαράντα περίπου κείμενα, τα οποία αναφέρονατι σε θέματα εκπαιδευτικά και σε θέματα παιδαγωγικά, θέματα σημαντικά και ενδιαφέροντα για όλους, γονείς εκπαιδευτικούς, σπουδαστές.

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα

Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά θέματα