ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θα μιλήσουν οι: κ.

Νένεη Περβανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Τερψιχόρη Κόρπα,  Παιδοψυχίατρος, Επιμ. Α’ Παιδοψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευθύμιος Αγγελάκης, Ψυχολόγος, PhD, Υπεύθυνος Νευροψυχολογικού Εργαστηρίου Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Παιδί & Έφηβος με Διαταραχή Ελλημματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)