ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Perfornance A Book of Small Things

Το A Book of Small Things είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Παναγιώτη Μιχαήλ με τους Christopher Rey Perez, Erden Kosova, Flavia Malusardi, Ιορδάνη Παπαδόπουλο, Isabel Carvalho, Liv Strand, Μαρία Πετρίδη, Pascalle Burton και Peter Eramian.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 / 12:00 - 16:00
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κουμπάρη 1, Αθήνα

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things

Perfornance A Book of Small Things