ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Περί Οίνου

Μουσική παράσταση των Κανταδόρων Γιωργαλλέτου σε τραγούδια που έχει γράψει ο Λόλλος Γιωργαλλέτος σε στίχους Λεμεσιανών και άλλων κυπρίων ποιητών.

ΤΡΙΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου

Περί Οίνου