ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Περί ομφαλού της γής

Το βιβλίο "Περί ομφαλού της γης" κατατάσσεται στα εμπειρικά βιβλία που επικεντρώνονται στη γεγονοτολογία του προσκηνίου και του παρασκηνίου της εξελικτικής πορείας του Κυπριακού, από τον αντιαποικιακό του χαρακτήρα μέχρι το σημερινό που προσδιορίζεται από την εισβολή-κατοχή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής

Περί ομφαλού της γής