ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Ποιό Σώμα

Το έργο, που γράφτηκε και ξεχώρισε στο πρόγραμμα θεατρικής συγγραφής PLAY που διοργανώνουν το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, παρουσιάστηκε με επιτυχία στη Λευκωσία τον Οκτώβριο του 2014 και η παράσταση εκείνη διακρίθηκε στα Βραβεία Θεάτρου Κύπρου 2016.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΙΟΥ 2016 / 7.30 μ.μ.
έως 14.06.2016
ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ, Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια, Αθήνα

Ποιό Σώμα

Ποιό Σώμα

Ποιό Σώμα

Ποιό Σώμα

Ποιό Σώμα

Ποιό Σώμα

Ποιό Σώμα

Ποιό Σώμα

Ποιό Σώμα

Ποιό Σώμα