ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Play on! Έξι Νέα Κυπριακά Θεατρικά Έργα

Μέσα από τη διοργάνωση PLAY/PLAY ON! επιχειρείται μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του Κυπριακού θεατρικού έργου, καθώς και η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ της κυπριακής θεατρικής παραγωγής και της συγγραφικής κοινότητας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / 10 π.μ.
ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΘΟΚ
Κάμπου 29, Στρόβολος, Κύπρος