ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πνευματικές επιδράσεις και συγγένειες στο έργο του Χρήστου Μαλεβίτση

O Χρήστος Μαλεβίτσης (1927-1997) ήταν σύγχρονος νεοέλληνας στοχαστής. Υπήρξε διανοητής, φιλόσοφος, αλλά είναι γνωστός κυρίως ως δοκιμιογράφος. Μέχρι το τέλος της ζωής του δημοσίευσε περισσότερα από είκοσι βιβλία δοκιμίων καθώς και φιλοσοφικά βιβλία μεταφράσεων ξένων κορυφαίων διανοητών.

ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2022 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα