ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΙΗΣΗ

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

O σύγχρονος άνθρωπος ζει σε έναν ελεγχόμενο και κατευθυνόμενο κόσμο, όπου του επιβάλλεται να είναι επίπλαστος ή επιβαλλόμενος εαυτός, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να το ανακαλύψει. Με επιθυμίες a la carte, διαμορφωμένες από πολιτικοοικονομικές σκοπιμότητες και ως Δούρειο Ίππο την κοινωνική δικτύωση, όλα επιτρέπονται και τίποτα δεν απαγορεύεται (διότι οι απαγορεύσεις είναι εργαλεία δημιουργίας προσωπικών επιθυμιών). Επιβεβλημένη και ατέρμονη τέτοιων επιθυμιών η απόλαυση. Η βραδιά ποίησης εκ των πραγμάτων, μετατρέπεται και σε βραδιά διάδρασης. Όλοι μας, ακούγοντας κάθε ποίημα, αναπόφευκτα, θα βάζουμε με το νου το δικό μας σημείο στίξης, όμοιο ή άλλο από του ποιητή (ισχύει και το μόριο ΔΕΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”

Ποιητική βραδιά στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Επιτρέπεται”