ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Πολιτιστική Κληρονομιά: Προστασία και Αντιμετώπιση Κινδύνων

Ο όρος Πολιτιστική Κληρονομιά περιλαμβάνει τον απτό πολιτισμό όπως κτίρια, μνημεία, τοπία, βιβλία, έργα τέχνης και τεκμήρια, τον άυλο πολιτισμό (όπως τη λαογραφία, τις παραδόσεις, τη γλώσσα και τη γνώση) και τη φυσική κληρονομιά, που περιλαμβάνει σημαντικά πολιτιστικά τοπία και βιοποικιλότητα. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι μοναδική και αναντικατάστατη, γεγονός το οποίο φορτίζει τον σύγχρονο πολιτισμό με την ευθύνη της διατήρησης και διαφύλαξης της.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2015 / 9.30 π.μ.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ