ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Μέσα απο τις αφηγήσεις του παππού του Δίκαιου Πολυδίκη που ήταν δικαστής το μακρινό 2015, ο εγγονός του Άρης ζει μαζί του το 2075... τις δίκες στις οποίες εκείνος ήταν Πρόεδρος και γίνεται άλλοτε δικηγόρος, που πρέπει να βοηθήσει κάποιον που έπεσε θύμα απάτης και άλλοτε....

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις

Πως έμπλεξα με την δικαιοσύνη και άλλες άγνωστες λέξεις