ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Πρόγραμμα εκδηλώσεων του Σπιτιού της Κύπρου

Προγραμματίζοντας και υλοποιώντας ένα ευρύ πρόγραμμα πρωτοβουλιών, συνεργιών εκδηλώσεων και δράσεων, το Σπίτι της Κύπρου αναδεικνύει το διαχρονικό ιστορικό και πολιτιστικό πρόσωπο του κόσμου της Κύπρου, προβάλλει την πνευματική και καλλιτεχνική έκφραση Κυπρίων και Ελλαδιτών δημιουργών, προάγει συστηματικά τις κυπρολογικές σπουδές, καλλιεργεί και ενδυναμώνει, περαιτέρω, τους προαιώνιους άρρηκτους δεσμούς Κύπρου και Ελλάδας, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες και την ενότητα της πολιτιστικής οντότητας του Ελληνισμού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 /
έως 31.12.2019