ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας, προσφέροντάς τον στο κοινό είτε με φυσική παρουσία είτε, αν χρειαστεί, διαδικτυακά. Με τις επιφυλάξεις που μας γεννά η συνθήκη, αλλά ταυτόχρονα με αμέριστη προσήλωση στην αποστολή μας, αλλάζουμε σχήμα στο Φεστιβάλ, ούτως ώστε να μας χωρέσει όλους και όλες. Με όλες τις παραγωγές που πέρυσι ματαιώθηκαν και μεταφέρθηκαν για φέτος. Όλες τις νέες δράσεις και τα σχέδια που με φροντίδα και ενθουσιασμό ετοιμάζαμε τόσον καιρό.

ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 /
έως 10.10.2021
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021