ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Άνοιξη του 1972, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπύρος Κυπριανού, εξαναγκάζεται σε παραίτηση. Είναι η κορύφωση άλλης μιας κρίσης που περνάει η Κυπριακή Δημοκρατία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72

Προβολή ντοκιμαντέρ ΚΥΠΡΟΣ ’72