ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Το ημερολόγιο ενός στρατιώτη είναι το έναυσμα για τη συνοπτική προβολή της Ελληνικής Ιστορίας, τη σκιαγράφηση του ελληνικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης των πολεμικών και γενικώς των διαφόρων κινδύνων με τη βοήθεια κειμένων αρχαίων, μεσιωνικών και νεότερων συγγραφέων...

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…

Ψηλά στο μέτωπο 100 πριν…