ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

Η έκθεση περιλαμβάνει την παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου "Cyprus: Island of Aphrodite II" (Εκδόσεις IAPT Press), μια σειρά φωτογραφικών κολλάζ καθώς και την προβολή της ταινίας "Island of Aphrodite", του 1965, η οποία αποτελεί την πρώτη έγχρωμη ταινία-ντοκιμαντέρ του ΡΙΚ. Στο πλαίσιο των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα "Φωτογραφικά Αρχεία και Καλλιτεχνικές Πρακτικές".ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2022 / 6:30 μ.μ.
έως 20.05.2022
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”

“Cyprus: Island of Aphrodite II”