ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ-ΕΚΘΕΣΗ

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

«Ζωγραφική και ποίηση νοσταλγούν το μέλλον μέσα από μια ταραγμένη νηφαλιότητα, μέσα από μια τρυφερή σχέση ιδιοκτησίας με τη ζωή, “ληστεύοντας ιδέες” η μία από την άλλη. Σε αυτή την κοινή ουτοπία της πραγματικότητας, ο ζωγράφος και ο ποιητής, κλεισμένοι αλλά όχι αποκλεισμένοι στους τέσσερις τοίχους, στους τέσσερις στίχους, στα τέσσερα χρώματα της παλέτας, συνεχίζουν να στέλνουν μπουκάλια απελπισμένης ελπίδας στο πέλαγος έξω, εκεί που “παφλάζουνε τα χρώματα της μέρας, εκεί που χρώματα και ποιήματα ζητούν το τελικό τους καταφύγιο”». Γιάννης Ψυχοπαίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 2022 / 7:00 μ.μ.
έως 17.06.2022
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης

“έρως πόλεμος” Γιάννης Ψυχοπαίδης