ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

Τον 19ο αιώνα, η ελληνική οικονομία έζησε στον αστερισμό του ‘μαύρου χρυσού’, της Κορινθιακής σταφίδας. Ο νομός Αχαϊοήλιδος και η επαρχία Πατρών ειδικότερα, υπήρξαν επίκεντρα μιας πρωτόγνωρης και πολύπλευρης άνθισης, η οποία οφειλόταν κατεξοχήν στην καλλιέργεια αυτού του προϊόντος. "Απέρατες καλλιεργήσιμες εκτάσεις", είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του νέου μοντέλου ανάπτυξης, την οποία αποπειράται να διερευνήσει και να σκιαγραφήσει το παρόν βιβλίο του Στάθη Κουτρουβίδη. Μέσα από χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίες λειτουργούν ως παραδείγματα των τακτικών μιας επιφανούς κοινωνικής τάξης, μεταφερόμαστε στο χώρο και την εποχή, παρακολουθώντας την εξέλιξη του αγροτικού και του οικονομικού τοπίου, την ανάπτυξη του εμπορίου, τη διαμόρφωση των οικονομικών αλλά και των προσωπικών σχέσεων των προσώπων, καθώς και τη συγκρότηση μιας ενιαίας νεόκοπης αντίληψης αστικού τύπου, η οποία αφήνει το αποτύπωμά της στον χρόνο.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη

“Γενόμενος κάτοχος απεράτων καλλιεργησίμων εκτάσεων…” του Στάθη Κουτρουβίδη