ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

Το μυθιστορηματικό διήγημα της Μαρίας Στυλιανού διαπραγματεύεται διαχρονικά και σύγχρονα θέματα, όπως η υπαρξιακή αναζήτηση του κάθε ανθρώπου για ουσιαστικό νόημα ζωής, η ψυχική υγεία και η διαχείρισή της, ο ανεκπλήρωτος αλλά αμοιβαίος έρωτας, τα ανθρώπινα λάθη και πάθη που είναι η κοινή συνισταμένη όλων, ενώ στέλνει αντιπολεμικά μηνύματα τόσο επίκαιρα για την ταραχώδη εποχή μας.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=12174

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού

“Για μια χούφτα ευτυχισμένες μέρες” της Μαρίας Α. Στυλιανού