ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

Από την άφιξη του Όθωνα στην Ελλάδα το 1833 μέχρι και την έξωσή του το 1862, πολλές είναι οι συνιστώσες εκείνες στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, οι οποίες διαμόρφωσαν τις συνθήκες, αλλά και το κλίμα, ώστε να καταλήξουμε στο τέλος της βασιλείας του. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα και μέχρι την έκπτωσή του, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι διαφοροποιήσεις των πολιτικών θέσεων των ξένων δυνάμεων αλλά και πολλών Ελλήνων πρωταγωνιστών, κατά την εξέλιξη των γεγονότων. Γεγονότα, όπως, στάσεις και επαναστάσεις στο εσωτερικό της χώρας κατά την περίοδο της βασιλείας του αλλά και η συμμετοχή των μεγάλων ξένων δυνάμεων όπως της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, οι οποίες συμμετείχαν στα γεγονότα, σύμφωνα με το πως εξελίσσονταν αυτά και επενέβαιναν όπου και όταν αυτές θεωρούσαν απαραίτητο. Η τελική ανατροπή του εμφανίζεται σαν μια πολύ φυσιολογική ιστορική κατάληξη μετά από μία καταδικασμένη πορεία, συνάρτηση των παραπάνω παραγόντων, αλλά και της προσωπικής του ευθύνης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=13866

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”

“Η έξωση του Όθωνα (1862): αιτίες, αφορμές και συνέπειες”