ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου

“Η Σονάτα του Σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου