ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

“Κύπρος, νήσος ηρώων και μαρτύρων” από τη θεατρική ομάδα Αγίου Δημητρίου Πετρουπόλεως