ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

“Κυθρέας Κάτοπτρον” του μ. Χριστόδουλου Πέτσα

Το βιβλίο του αείµνηστου διδασκάλου Xριστόδουλου Πέτσα, µε τίτλο «Κυθρέας Κάτοπτρον» και υπότιτλο «Πενήντα µελέτες για την κωµόπολη και την περιοχή της Κυθρέας», αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες εκδόσεις για την ιστορία και τις παραδόσεις των κατεχόµενων εδαφών της Κύπρου και ειδικά της Κυθρέας και της γύρω περιοχής.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=15729

“Κυθρέας Κάτοπτρον”  του μ. Χριστόδουλου Πέτσα

“Κυθρέας Κάτοπτρον” του μ. Χριστόδουλου Πέτσα

“Κυθρέας Κάτοπτρον”  του μ. Χριστόδουλου Πέτσα

“Κυθρέας Κάτοπτρον” του μ. Χριστόδουλου Πέτσα