ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

Ο τόμος έρχεται ως συνέχεια του βιβλίου, "Εν ειναλίη Κύπρω έσσετ' αοιδός. Μελετήματα για την Κυπριακή λογοτεχνία", που εκδόθηκε το 2011, από τις εκδόσεις Αίπεια. Οι μελέτες είναι αφιερωμένες σε λογοτέχνες και συγγραφείς, το πέρασμα των οποίων άφησε τα σημάδια του στην ιστορία της κυπριακής γραμματείας στο τέλος του 19ου αιώνα και ολόκληρο τον 20ό.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=13854

 

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού

“Μελετήματα για τα Κυπριακά Γράμματα” του Θεοδόση Πυλαρινού