ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού η Κύπρος είχε συνάψει στενούς διπλωματικούς και εμπορικούς δεσμούς με τις αυτοκρατορίες και τα βασίλεια της Ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής. Στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών δικτύων της περιόδου οι Κύπριοι παρήγαγαν και διακίνησαν τεράστιες ποσότητες χαλκού, όπως μαρτυρεί η ευρεία διασπορά των κυπριακών ταλάντων σε σχήμα δοράς βοδιού. Αιγυπτιακά και ανατολικά κείμενα τεκμηριώνουν τη μεγάλη κλίμακα του εμπορίου κυπριακού χαλκού.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=14111

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα

“Ο κυπριακός χαλκός στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου: Τιμές, αξίες και ισοτιμίες των μετάλλων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού” του Γιώργου Παπασάββα