ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

Ο "Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης για μια πιο ευτυχισμένη ζωή" συμπεριλαμβάνει υλικό το οποίο έχει σκοπό να εμπνεύσει τον αναγνώστη με απλούς και εύκολους τρόπους, να μπει στη διαδικασία της αυτοπαρατήρησης και της συνειδητοποίησης, ούτως ώστε να μπορεί την κάθε στιγμή να βρίσκει την ισορροπία στη ζωή του.

ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=13769

 

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου

“Οδηγός Έμπνευσης και Αγάπης” της Χριστίνας Κωνσταντίνου