ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

Ο τόμος περιλαμβάνει μία συλλογή κειμένων που επικεντρώνονται στις καθημερινές πρακτικές και στην ευρύτατη ποικιλία που παρατηρείται όσον αφορά στον τρόπο ζωής των κυπριακών κοινωνικών ομάδων από την απώτατη προϊστορία (Επιπαλαιολιθική φάση) έως και το τέλος της Μέσης Χαλκοκρατίας. Αποτελείται από 17 κεφάλαια και, πέρα από το εισαγωγικό, διαιρείται σε τρεις ευρείες ενότητες: “Aspects of the everyday”, “Lifeways under the lens” και “Society and material culture”. Κύριο στόχο αποτελεί η ανάδειξη της διαχρονικής ποικιλίας «τρόπων ζωής» αλλά και της καθοριστικής σημασίας της καθημερινότητας των κοινωνικών ομάδων του νησιού, όσον αφορά στη διαμόρφωση ενός ιδιοσυγκρατικού εντόπιου πολιτισμού και μίας ιδιαίτερης ταυτότητας που διατηρείται εν πολλοίς απαράλλακτη σε όλη τη μακρά Κυπριακή Προϊστορία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=16321

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”

“Prehistoric Lifeways in Cyprus from the Early Holocene to the Middle Bronze Age”