ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΙΗΣΗ

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

Ο Γιώργος Δάμπασης έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή ο «ΜΙΚΡΟΣ ΕΡΩΤΙΚΟΣ», την ιστορία των απαρχών της ελληνικής τηλεόρασης με τίτλο «ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ». Η δεύτερη συλλογή ποιημάτων του με τίτλο «ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ» βγήκε σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο (aggeiografies.gr). Την εποχή αυτή μεταδίδεται από το κανάλι της Βουλής, κάθε Σάββατο στις 5 μ.μ., η σειρά 24ρων επεισοδίων με τίτλο «Η ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ».

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=13559

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση

“ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ” του Γιώργου Δάμπαση