ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

"Αναμφίβολα το «Σε Ιδίωμα Δέντρων» την ίδια στιγμή είναι η πιο εσωστρεφής και η πιο εξωστρεφής συλλογή ποιημάτων του Σωτήρη Π. Βαρνάβα, καθώς σ' έναν αέναο κύκλο που αδιαφορεί για τον συμβατικό χρόνο, η ζωή προϋποθέτει τον θάνατο και το τέλος, ενώ κάθε τέλος δεν μπορεί παρά να προϋποθέτει τη γέννηση ενός καινούργιου έρωτα και μιας νέας ζωής". Αλέξης Σ. Ζήρας

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=14938

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα

“Σε ιδίωμα δέντρων” του Σωτήρη Π. Βαρνάβα