ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΟΙΗΣΗ

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ο Χριστόδουλος Καλλίνος ανήκει στη νέα γενιά ποιητών της Κύπρου. Τακτικός συνεργάτης της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος και του λογοτεχνικού περιοδικού Άνευ.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα

Ρέκβιεμ στη νεότητα