ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΡΕΣΙΤΑΛ

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Υπό την αιγίδα του Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου Παράρτημα Λάρνακας.
Με στόχο να τιμήσει δύο ανθρώπους που πρόσφεραν τα μέγιστα στην πολιτιστική ζωή της Κύπρου, στην επέτειο 100 χρόνων από τη γέννησή τους το Λύκειο Ελληνίδων Αμμοχώστου θέσπισε το 2017 ως έτος Γιώργου και Ναταλίας Αρβανιτάκη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη

Ρεσιτάλ πιάνου αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου και της Ναταλίας Αρβανιτάκη