ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798), ως επαναστάτης, κατέστρωσε με μέθοδο και προγραμματισμό το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του για την αποτίναξη της πολύχρονης σκλαβιάς και την απόκτηση της πολυπόθητης ελευθερίας.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του

Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασής του