ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Rima oud duo

Το Rima oud duo, το μοναδικό ντουέτο ουτιστών στον ελλαδικό χώρο, δημιουργήθηκε το 2013 και αποτελείται από τους ουτίστες Χρήστο Σύγγελο και Σταύρο Παπακυρίστη. Συμμετέχει στη λύρα ο Μύρωνας Γρεβετζάκης.

ΤΡΙΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo

Rima oud duo