ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ

Σαράντα δύο χρόνια από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Επιτροπή για την Κύπρο) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας-Σπίτι της Κύπρου και Τοπικούς Φορείς οργανώνει Εκδηλώσεις Μνήμης και Τιμής για όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 /
έως 29.08.2016