ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Σατιρική κωμωδία: “Εξουσιάζουσες”

Σε ένα χωριό της Κύπρου οι γυναίκες παίρνουν την εξουσία, επειδή έχουν καταφέρει να πάρουν στα χέρια τους το σχετικό πληρεξούσιο. Οι άνδρες τώρα ασχολούνται µε το νοικοκυριό και είναι δούλοι των γυναικών !!!

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / 7.00 μ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ & ΚΡΕΜΟΥ