ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΛΛΟ

Συνάντηση Υπουργών Παιδείας Κύπρου-Ελλάδος

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη χορήγηση υποτροφιών σε δικαιούχους αριστούχους έλληνες φοιτητές.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 /

Συνάντηση Υπουργών Παιδείας Κύπρου-Ελλάδος

Συνάντηση Υπουργών Παιδείας Κύπρου-Ελλάδος

Συνάντηση Υπουργών Παιδείας Κύπρου-Ελλάδος

Συνάντηση Υπουργών Παιδείας Κύπρου-Ελλάδος