ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Συναντήσεις Καινοτομίας EAEC-EOC Task Force

Οι συναντήσεις θα καλύψουν ένα εύρος θεματικών ενοτήτων όπως Υγεία, Εκπαίδευση, Ανθρωπιστικές και Θετικές Επιστήμες και θα παρουσιάσουν τα κυριότερα χρηματοδοτικά προγράμματα (Erasmus+, Horizon 2020, 3rd Health Progamme, Creative Europe, Europe for Citizens).

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 / 9.00 π.μ.
έως 14.10.2016
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ