ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΛΛΟ

Συνεστίαση του Συνδέσμου Φιλίας των Εθνών

Ο Σύλλογος Φιλίας Εθνών πραγματοποιεί την ετήσια Συνεστίαση του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 / 1.30 μ.μ.
ΤΑΒΕΡΝΑ "ΑΚΡΟΠΟΛ", ΠΛΑΚΑ