ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Σμιλεύοντας τις μνήμες

"Σμιλεύοντας τις μνήμες". Ένας τίτλος που δηλώνει την επίπονη και επίμονη προσπάθεια που έγινε για να φτάσουμε στη σημερινή έκδοσή του αλλά και την ανάγκη της διατήρησης της μνήμης του λαϊκού μας πολιτισμού, γιατί αυτός πρέπει να οδηγεί τα βήματά μας στο παρόν και στο μέλλον.

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σμιλεύοντας τις μνήμες

Σμιλεύοντας τις μνήμες

Σμιλεύοντας τις μνήμες

Σμιλεύοντας τις μνήμες

Σμιλεύοντας τις μνήμες

Σμιλεύοντας τις μνήμες

Σμιλεύοντας τις μνήμες

Σμιλεύοντας τις μνήμες