ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Έκθεση Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Ενημέρωση από εκπροσώπους των κυπριακών πανεπιστημίων για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και εξ΄ αποστάσεως προγράμματα), τα δίδακτρα, τη διαμονή, τη συμπλήρωση της αίτησης, τις υποτροφίες και οτιδήποτε άλλο που αφορά τις σπουδές στην Κύπρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 / 10:00-13:00 και 15:00-19:30
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Έκθεση Κυπριακών Πανεπιστημίων.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Έκθεση Κυπριακών Πανεπιστημίων.