ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Στο μάτι του ταύρου

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι συγγραφείς μέλη της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (Ε.Λ.Σ.Α.Λ.) Τιτίνα Δανέλλη και Νεοκλής Γαλανόπουλος.

ΤΡΙΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου

Στο μάτι του ταύρου