ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Ο Ομότιμος Καθηγητής, Marvin Carlson, θα εξετάσει το πώς η πρόσκαιρη εξαφάνιση του ζωντανού θεάτρου επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτισμός μας προσλαμβάνει τη θεατρική τέχνη.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα

ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=12998

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid

Στοχασμοί για το θέατρο στην εποχή του Covid