ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Συμφωνικό έργο με τίτλο: “ΑΦΡΟΔΙΤΗ”

Το έργο «Αφροδίτη» είναι εμπνευσμένο από τους μύθους που σχετίζονται με τη γέννηση της αρχαίας θεάς, σε μια απόπειρα επαναπροσέγγισης με την αρχέγονη ουσία της ομορφιάς.

ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 /
έως 31.01.2021

https://www.youtube.com/watch?v=MuxLnuvn_0w